Villkor

ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av SmileToGo. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till SmileToGo. SmileToGo erbjuder denna webbplats, inklusive all information, alla verktyg och tjänster som finns tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, bestämmelser, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss använder du vår "tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("användarvillkor", "villkor"), inklusive eventuella ytterligare villkor och policyer som refereras här och/eller är tillgängliga via hyperlänkar. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till användare som är webbläsare, säljare, kunder, handlare och/eller bidragsgivare av innehåll.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal får du inte gå in på webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den nuvarande butiken kommer också att omfattas av användarvillkoren. Du kan när som helst se den senaste versionen av användarvillkoren på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera den här sidan för att se om den har ändrats. Om du fortsätter att använda eller få tillgång till webbplatsen efter att ändringar har publicerats, samtycker du till att vara bunden av dessa ändringar.

Vår butik ligger på Shopify Inc. De förser oss med den e-handelsplattform online som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

I samarbete med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, erbjuder vi dig följande betalningsmetoder. Betalningen ska göras till Klarna.

  • Betala inom [14] dagar: Betalningstiden är 14 dagar från det att varorna eller biljetterna har skickats eller från det att tjänsten är tillgänglig. Du hittar de fullständiga villkoren för de marknader där denna betalningsmetod är tillgänglig här: Storbritannien, Tyskland, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Österrike, Schweiz och Nederländerna.
  • Finansiering: Med Klarnas finansieringstjänst kan du betala ditt köp i flexibla eller fasta månadsavbetalningar enligt de villkor som anges i kassan. Delbetalningen förfaller i slutet av varje månad efter att Klarna lämnat in en separat månadsfaktura. Ytterligare information om Slice It inklusive villkor och standardiserad europeisk konsumentkreditinformation hittar du här för de marknader där denna betalningsmetod är tillgänglig: Österrike, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Norge, Danmark och Finland.
  • Direkt banköverföring: Tillgänglig i Tyskland, Österrike, Belgien, Italien, Spanien, Polen och Nederländerna. Ditt konto kommer att debiteras direkt efter att du har lagt din beställning.
  • Direktdebitering: Ditt konto kommer att debiteras efter att varorna eller biljetterna har skickats eller när tjänsten eller abonnemanget är tillgängligt i enlighet med de tidsramar som meddelats. Du kommer att underrättas om datumet/datumen via e-post.
  • Kortbetalningar: Finns i Sverige, Tyskland och Österrike. Beloppet reserveras på ditt kort och debiteras efter att varorna eller biljetterna har skickats eller när tjänsten är tillgänglig. Vid en prenumeration debiteras beloppet i enlighet med de tidsramar som meddelats.

Betalningsmetoderna Pay in [14] days, Slice It och direktdebitering är endast tillgängliga vid en positiv kreditbedömning. I detta syfte vidarebefordrar vi under beställningsprocessen och hanteringen av ditt köp dina uppgifter för en adress- och kreditprövning till Klarna. Vi kan endast erbjuda dig de betalningsmetoder som är tillgängliga utifrån resultatet av kreditprövningen. Allmän information om Klarna och användarvillkoren per land finns på klarna.com. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och i enlighet med informationen i Klarnas integritetspolicy.

Mer information och Klarnas användarvillkor hittar du här. Allmän information om Klarna hittar du här. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och i enlighet med informationen i Klarnas integritetspolicy.

AVSNITT 1 - VILLKOR FÖR WEBBUTIKEN

Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är minst myndig i den stat eller provins där du bor, eller att du är myndig i den stat eller provins där du bor och har gett oss ditt samtycke till att låta en av dina minderåriga anhöriga använda denna webbplats.
Du får inte använda våra produkter för olagliga eller otillåtna ändamål och du får inte bryta mot någon lag i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar) när du använder tjänsten.
Du får inte överföra maskar eller virus eller annan kod av destruktiv karaktär.
Överträdelse eller brott mot något av villkoren kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina tjänster.

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst vägra tillhandahålla tjänster.
Du är medveten om att ditt innehåll (förutom kreditkortsinformation) överförs okrypterat och kan innebära a) överföringar över olika nätverk och b) ändringar för att överensstämma med de tekniska kraven för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad när den överförs via nätverk.
Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på den webbplats genom vilken tjänsten tillhandahålls utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.
De rubriker som används i detta avtal är endast för att underlätta och begränsar eller påverkar inte dessa villkor på annat sätt.

AVSNITT 3 - INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET

Vi är inte ansvariga om informationen på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats är endast avsett för allmän information och bör inte användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, fullständiga eller aktuella informationskällor. Det är på egen risk att förlita sig på materialet på denna webbplats.
Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för din information. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men är inte skyldiga att uppdatera informationen på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att hålla koll på eventuella ändringar på vår webbplats.


AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISERNA

Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller något innehåll i den) när som helst utan föregående meddelande.
Vi kan inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, avstängning eller upphörande av tjänsten.

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan endast vara tillgängliga online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan endast finnas tillgängliga i begränsade mängder och kan endast returneras eller bytas i enlighet med vår returpolicy.
Vi har gjort allt för att så exakt som möjligt återge färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärm visar alla färger korrekt.
Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan komma att utöva denna rättighet från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av de produkter eller tjänster vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med en produkt. Alla erbjudanden om en produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltiga där de är förbjudna.
Vi garanterar inte att kvaliteten på någon produkt, tjänst, information eller annat material som du köper eller tar emot kommer att motsvara dina förväntningar eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.

AVSNITT 6 - RIKTIGHET AV FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs från eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som du angav när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår egen bedömning verkar ha lagts av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt inköps- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera din konto- och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information kan du läsa vår returpolicy.

AVSNITT 7 - VALFRIA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi inte övervakar, kontrollerar eller har något inflytande över.
Du bekräftar och godkänner att vi ger tillgång till sådana verktyg "i befintligt skick" och "i befintligt skick" utan några garantier, utfästelser eller villkor och utan något godkännande. Vi accepterar inget ansvar som uppstår till följd av eller i samband med din användning av valfria verktyg från tredje part.
All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker på egen risk och efter eget gottfinnande, och du bör se till att du känner till och godkänner de villkor enligt vilka verktygen görs tillgängliga av de relevanta tredjepartsleverantörerna.
Vi kan också i framtiden komma att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster kommer också att omfattas av dessa användarvillkor.

RÄTTSLIG INFORMATION

Säljarens identitet (UBO):

Företagets namn: Flow Trading ltd
Affärsadress: Str. Nikola Gabrovski 71, Veliko Turnovo, 5000, Bulgaria

Nedan kallat "företaget".

Betalningar som uppbärs av:

Företagets namn Fastpay Solutions ltd
Företagets adress: 12, Linden road, London, N11 1ER, Storbritannien

E-post: support@smiletogo-se.store

AVSNITT 8 - LÄNKAR TILL TREDJE PART

Vissa innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.
Länkar från tredje part på denna webbplats kan leda dig till webbplatser från tredje part som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att granska eller utvärdera innehållet eller riktigheten i dessa, och vi lämnar inga garantier eller utfästelser om, och tar inget ansvar för, material eller webbplatser från tredje part eller annat material, produkter eller tjänster från tredje part.
Vi är inte ansvariga för eventuella skador som uppstår i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner i samband med webbplatser från tredje part. Läs igenom tredjepartsleverantörernas policyer och praxis noggrant och se till att du förstår dem innan du gör någon transaktion. Klagomål, anspråk, oro eller frågor om produkter från tredje part bör riktas till den berörda tredjepartsleverantören.

AVSNITT 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, ÅTERKOPPLING OCH ANDRA INLAGOR

Om du skickar in vissa bidrag (t.ex. tävlingsbidrag) som svar på vår uppmaning eller skickar in kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material online, via e-post, per post eller på annat sätt utan vår uppmaning (kollektivt "kommentarer"), godkänner du att vi får redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla kommentarer du skickar till oss i alla medier när som helst och utan begränsning. Vi är inte och kommer inte att vara skyldiga att (1) hålla några kommentarer konfidentiella, (2) betala någon ersättning för några kommentarer eller (3) svara på några kommentarer.
Vi kan, men har ingen skyldighet att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande bedömer som olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller som bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller mot dessa användarvillkor.
Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att inkräkta på tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken, integritet, personliga eller andra personliga eller äganderättsliga rättigheter. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, stötande eller obscent material eller datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan störa driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller någon tredje part när det gäller ursprunget till kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer som du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar för kommentarer som du eller någon tredje part lägger upp.

AVSNITT 10 - PERSONUPPGIFTER

När du lämnar personlig information via butiken omfattas du av vår sekretesspolicy. För att se vår integritetspolicy.

AVSNITT 11 - FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN

Ibland kan information på vår webbplats eller tjänst innehålla typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan gälla produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader för produkter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera en beställning om någon information på Tjänsten eller någon relaterad webbplats är felaktig, när som helst och utan förvarning (även efter att du har lagt din beställning).
Vi åtar oss inte någon skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive, men inte begränsat till, prisinformation, såvida inte lagen kräver det. Inget angivet uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats ska ses som en indikation på att all information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 - FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Utöver alla andra förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet för dig att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för olagliga ändamål, (b) för att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga aktiviteter, (c) för att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar, (d) för att göra intrång i eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera på grundval av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att överföra falsk eller vilseledande information; (g) ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som på något sätt stör eller kan störa funktionaliteten eller driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet, h) samla in eller spåra andras personuppgifter, i) spamming, phishing, pharming, imitation, spidering, crawling eller scraping, j) obscena eller omoraliska syften, eller k) äventyra eller kringgå säkerhetsfunktionerna i tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot något av de förbjudna användningsområdena.

AVSNITT 13 - FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER, BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi garanterar inte att användningen av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.
Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara exakta eller tillförlitliga.
Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan förvarning.
Du samtycker uttryckligen till att din användning av eller oförmåga att använda tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som görs tillgängliga för dig via Tjänsten tillhandahålls (om inte annat uttryckligen anges av oss) "i befintligt skick" och "i befintligt skick" för din användning, utan några som helst representationer, garantier eller villkor, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, äganderätt och icke-infragmentering.
Under inga omständigheter ska SmileToGo, våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, ombud, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller direkta, indirekta, tillfälliga, straffrättsliga, särskilda eller följdskador av något slag, inklusive men inte begränsat till förlorad vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlorad data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de grundar sig på kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet) (inklusive försumlighet), strikt ansvar eller på annat sätt, som uppstår till följd av användningen av tjänsten eller produkter som tillhandahålls via tjänsten, eller för något annat krav som på något sätt är relaterat till användningen av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll eller någon förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkter) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om man har underrättats om möjligheten till detta. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador är vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner begränsat till den maximala utsträckning som lagen tillåter.

AVSNITT 14 - SKADESTÅND

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla HandPicked och våra moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av tredje part på grund av eller som uppstår till följd av att du bryter mot dessa användarvillkor eller dokumenten som de hänvisar till, eller att du bryter mot någon lag eller mot en tredje parts rättigheter.


AVSNITT 15 - AVSKILJBARHET

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska en sådan bestämmelse ändå fortsätta att gälla i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den ogenomförbara delen ska anses vara avskild från dessa användarvillkor, och sådan det

AVSNITT 16 - UPPSÄGNING

Parternas skyldigheter och ansvar som uppstått före uppsägningsdatumet ska i alla avseenden fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal.
Dessa användarvillkor gäller om och tills de sägs upp av dig eller oss. Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller om du inte längre använder vår webbplats.
Om du inte uppfyller eller om vi misstänker att du inte uppfyller något villkor eller någon bestämmelse i dessa Användarvillkor kan vi också när som helst och utan föregående meddelande säga upp detta avtal och du förblir ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till och med uppsägningsdatumet; och/eller kan följaktligen neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del av dem).

AVSNITT 17 - HELA AVTALET

Vår underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa Användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse.
Dessa Användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som vi publicerar på denna webbplats eller med avseende på Tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och styr din användning av Tjänsten och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, utan begränsning, alla tidigare versioner av Användarvillkoren).
Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den part som utarbetar texten.


AVSNITT 18 - ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN

Du kan när som helst se den senaste versionen av användarvillkoren på denna sida.
Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av vår webbplats eller tjänsten efter att ändringar av dessa användarvillkor har publicerats innebär att du godkänner dessa ändringar.

AVSNITT 19 - KONTAKTINFORMATION
support@smiletogo-se.store